2012-2011 Faaliyetlerimiz

Bosad Genel Çalışmaları
 • T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde hazırlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği çerçevesinde sektörel görüş oluşturmak ve ilgili yönetmelikte sektörümüze yönelik oluşan sorumlulukları belirlemek amacı ile oluşturulan teknik heyet ile T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Sekreterliğimiz Başkanlığında ziyaret edilerek ortak toplantılar gerçekleştirilmiştir.
 • Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında ruhsat başvuruları ve ilgili formlar konusunda, ön Kayıt için Sağlık Bakanlığına yapılan başvurular sürecinde yaşanan sorunların ele alınması ve sektörel görüş oluşturulabilmesi amacı ile Bosad'da çalışma grubu üyeleri ile toplantılar yapılmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmalardan biri de, ürünlerin test metotlarının değerlendirilmesi için Yeditepe Üniversitesi Laboratuvarı'nın Hammadde Çalışma Grubu üyelerimizden oluşan bir heyet ile ziyaret edilmesidir. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Meriç Albay ile Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında deniz boyaları alanında yapılacak RAFT test metotları ve etkinlik testleri çerçevesinde Genel Sekreterliğimizin katılımlarıyla ortak toplantı gerçekleştirilmiş olup, öncesinde çalışma grubu üyelerimiz ile değerlendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi'nin organize ettiği; Bosad üyelerimizin de sponsorluk ile üyelerimizin ve teknik aptıkları sunum katkıları ile sektörümüzün yabancı uzmanlarının teknik sunumları ile 17-20 Kasım 2011 tarihinde Antalya'da II. Ulusal Biyosidal Kongresi gerçekleştirilmiştir.
 • Ar-Ge Çalışma Grubu üyeleri ve Kiplas Çevre Uzmanı'nın da katılımıyla gerçekleşen toplantıda 2012 yılı çalışma programı ve öncelikleri ele alınmıştır. Ayrıca, Kiplas Çevre Uzmanının hazırladığı 2012 yılı çevre mevzuatı çerçevesinde belirlenen ana konular Çalışma Grubu üyeleri tarafından değerlendirilmiştir.
 • T.C. Bakanlar Kurulu'nca yeni belirlenen ÖTV kapsamında yapılan değişiklikler çerçevesinde sektörümüze yönelik yeni vergi düzenlemeleri gerçekleştirilmiş olup, konuyla ilgili Bosad merkezinde, hammadde üreticileri, diğer üyelerimiz, YMM ve teknik vergi uzmanlarımızın katılımlarıyla sektörel değerlendirmeler yapılmış ve bürokratik alanda T.C. Maliye Bakanlığı/Gelir İdaresi Başkanlığına sunulacak sektörel görüşümüz oluşturulmuştur.
 • Bosad'da EPDK tarafından Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin İthalatına Dair yayımlanan tebliğ kapsamında solvent ithalatına yönelik yaşanacak gelişmeler alanında Hammadde Çalışma Grubu /Solvent Alt Komitesi tarafından da toplantılar gerçekleştirilmiştir.
 • HAZTEK alanında yaşanan sorunların değerlendirildiği toplantının ardından T.C. Bilim, Sanat ve Teknoloji Bakanlığı/Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü'ne ziyaret düzenlenmiştir.
 • Bosad merkezinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/Yüksek Fen Kurulu alanında sektörümüze yönelik uygulanacak birim poz ve fiyat çalışmaları konusunda teknik uzmanlarımızın katılımlarıyla T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kuruluna iletilmek üzere hazırlıkların yapıldığı toplantılar gerçekleştirildi.
 • Toz Boya Çalışma Grubu sektörel gelişmeleri ele aldığı toplantılarını Bosad'da gerçekleştirmiştir.
 • Ulusal Yeterlilik Sistemini kurmayı ve işletmeyi amaçlayan "Türkiye'de Mesleki Yeterlilik Kurumunu (MYK) ve Ulusal Yeterlilik Sistemini Güçlendirme" adlı AB projesi çerçevesinde düzenlenen basın toplantısına Genel Sekreterliğimizin katılımı ile destek verilmiştir. Ayrıca, Türkiye'de Ulusal Yeterlilik Sistemini Güçlendirme projesi dahilinde Bosad merkezinde mesleki yeterliliklerin ve soru bankalarının hazırlanmasına yönelik üyelerin katılımıyla toplantı yapılmıştır.
 • İMMİB ile Bosad'ın ortak sektörel çalışmaları çerçevesinde düzenlenen TAIEX çalıştayına üyelerimizin geniş katılımı ile Türkiye'de Kimyasallarla ilgili mevzuat çerçevesinde Reach ve CLP alanında yapılan çalışmalar, bürokratik kesimin de katılımlarıyla ele alınıp değerlendirilmiştir.
 • Ahşap-Mobilya Çalışma Grubu uzmanlarımız yıllık değerlendirmelerini yaptıkları olağan toplantılarını gerçekleştirmişlerdir.
 • TSE/Ayna Komitesinin yılsonu ve yeni yıl çalışma önceliklerinin yapıldığı değerlendirme toplantısı, grup üyelerinin katılımları ve Genel Sekreterliğimizin koordinasyonunda gerçekleştirilmiştir. TS 3521 -Boya, Vernik ve Reçine İmalatı Kriteri/ Kapasite Raporu konusunda üyelerimizin katılımları ile Bosad'da gerçekleşen toplantılarda değerlendirmeler yapılmış ve görüş oluşturulmuştur. toplantımız, ön değerlendirme ve görüşleri oluşturmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. TS 5808 ürün standardı dahilinde sınıflama sorunlarına yönelik ilgili üyelerin katılımıyla Bosad'da toplantı gerçekleştirilmiştir. TSE boya sektörü ürün standartları içinde yer alan TS 5808 ve TS 7847 Standardları sektörel taleplerimizin de dikkate alındığı yeni versiyonları yayımlanmıştır.
 • SGS Supervise Gözetme Etud Kontrol Servisleri AŞ firması yetkililerinin katılımları ile Kuzey Irak'a yapılacak sektörel ihracatta meydana gelen değişikliklerin konu alındığı bilgilendirme semineri Bosad'da gerçekleştirilmiştir.
 • 5898 sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun kapsamında T.C. Sağlık Bakanlığı çalışmalarını değerlendirmek üzere Bosad'da Çalışma Grubu üyelerimizin katılımlarıyla toplantı düzenlenmiştir.
 • Bosad'ın mesleki çalışmaları içinde yer alan sektörel veri projemize yönelik Rekabet Kurumu'na başvuruda bulunulmuştur ve başvurumuz olumlu sonuçlanarak Bosad'a Bireysel Muafiyet hakkı tanınan karar 26.06.2012 tarihinde yayımlanmıştır. İnşaat Boyaları Çalışma Grubu/Pazarlama Alt Komitesi üyeleri ile yapılan toplantılarda sektörel verilerin düzenlenmesi konusunda Rekabet Kurumu kararı değerlendirilmiştir
 • Bosad'ın Yönetim Kurulu toplantısında aldığı karar sonucunda yapılması öngörülen Bosad Sektör Çalıştayı (Arama Konferansı) hakkında gerekli temaslar Başkanlık ve Genel Sekreterlik bazında sürdürülmüştür. Çalıştay, 50 üyemizin katılımıyla 16-18 Kasım 2012 tarihleri arasında Güral Sapanca'da gerçekleştirilmiştir.
Bosad Bürokratik Çalışmaları
 • T.C. Sağlık Bakanlığı, Biyosidal Ürünler Daire Başkanlığı ve teknik uzmanlarının katılımları ile Bosad Heyetinin Biyosidal Ürünler yönetmeliği çerçevesinde hazırladığı sektörel görüşlerimiz Genel Sekreterliğimizin Başkanlığında yapılan ziyaretle paylaşılmıştır. T.C. Sağlık Bakanlığı, Çevre Sağlığı Daire Başkanı Sn. Hüseyin İlter; Biyosidal Ürünler Yönetmeliği dahilinde yaşanan sektörel sorunlarımızın paylaşımı çerçevesinde teknik heyetimizle Genel Sekreterlik düzeyinde ziyaret edilmiştir. Teknik heyetimiz aynı çerçevede Ankara Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Sayın Nuri Yiğit ile de görüşmelerde bulunmuştur. Bakanlığa iletilen Bosad önerilerinin önümüzdeki dönem Bakanlıkça yapılacak yönetmelik değişikliklerinde ele alınması çerçevesinde ön mutabakat sağlanmıştır.
 • Ş.Urfa'da T.C. Sağlık Bakanlığı ile ortak III. Biyosidal Kongresi gerçekleştirilmiş ve sektörel alanda üyelerimiz ile Genel Sekreterliğimizin katılım ve desteği sağlanmıştır.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı/İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü çerçevesinde 2012 yılında yapılacak çalışmalarda esas alınmak üzere kimyasal maddelerin dış ticaret işlemleri kapsamında yapılan toplantıya teknik heyetimiz Genel Sekreterliğimizin koordinasyonunda katılım, katkı ve sektörel paylaşımlar sağlamıştır.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Sn. Nihat Tosun ile 5898 sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair kanun ve yönetmelik çerçevesinde sektörel alanda meydana gelen gelişmelerin paylaşıldığı görüşmelere Bosad'ı temsilen Genel Sekreterlik düzeyinde katılım sağlanmıştır.( TOBB/Kimya Sanayi Meclisi ile ortak). Ayrıca, T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanı Sn. Hüseyin İlter, 5898 sayılı Uçucuların İnsan Sağlığı Etkileri çerçevesinde TOBB/KSP üyeleri ile Genel Sekreterlik katılımlarıyla ziyaret edilerek sektörel alanda yaşanan sıkıntılar ve çözümler paylaşılmıştır. İlgili uygulama yönetmeliği alanında Bosad'ın değişiklik önerileri Bakanlıkça dikkate alınarak yeni dönem çalışmalarında yer alması konusunda ortak çalışmalar devam etmektedir.
 • T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü'nde Hazır Ambalajlı Mamuller kapsamında (75/211/AT yönetmeliği hakkında) sektörel görüşlerimiz Bosad Heyeti ve Genel Sekreterliğimiz tarafından ilgili bürokratik kesim ile paylaşılmıştır. Antalya'da Bakanlık yetkililerinin 75/211/AT yönetmeliği kapsamında yaptıkları eğitim ve denetime yönelik toplantılara, Bosad Genel Sekreterliği, oluşturulan teknik sunumu ile katılmıştır
 • T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı/ HAZTEK Çalışma Grubu ile çalışmalar ile Bosad'ın düzenlediği sektör görüşleri ve bu alandaki sorunların giderilmesine yönelik öneriler Bakanlık üst düzey yöneticileri ile yapılan temaslarla olumlu sonuçlanmıştır. Boya sanayinin ürün, ambalaj ve etiketlerine yönelik yapılan denetimlerde ortaya çıkan sorun ve sıkıntılar Bosad önerileri ile Eylül 2012 yapılacak yönetmelik değişikliği ile giderilmesi konusunda Bakanlıkça mutabakat sağlanmıştır.
 • T.C. Maliye Bak/Gelir İdaresi Başkanlığı, Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı ve teknik uzmanları ile ÖTV konusunda sektörel görüşlerimiz paylaşılmak üzere Bosad heyet ziyareti gerçekleştirilmiştir. 11.10.2012 tarihli resmi gazetede yayımlanan ÖTV tebliğ kapsamında T.C. Maliye Bakanlığı/ Gelir İdaresi Başkanı Sn. Mehmet Kilci, Bosad Başkanı Sn. Ahmet Faik Bitlis Başkanlığındaki Bosad heyeti ile ziyaret edilerek ilgili tebliğin boya ve hammaddeleri sektöründe yaşattığı sorunlara çözüm bulmak üzere girişimlerde bulunulmuştur. T.C. Maliye Bakanlığı/ Vergi Konseyince önümüzdeki dönem hazırlıkları yapılan ÖTV Kanunundaki değişiklikler kapsamında Bosad olarak ilgili konsey ile ortak toplantı yapılmış ve oluşturulan Vergi Çalışma Grubumuz ile yapılan üye toplantılarıyla sektörle görüşümüz belirlenerek Vergi Konseyine iletilmiştir. Ayrıca tarihinde İstanbul'da gerçekleşen Vergi Konseyi toplantısına Bosad heyeti olarak (Mali Müşavirlerimiz ve Genel Sekreterlik) sektörel önerilerimiz bir kez daha Bakanlık temsilcilerine iletilmiştir.
 • T.C. Ekonomi Bakanlığında Girdi Tedarik Stratejisi alanında yatay ve kimya taslak eylem planları kapsamında görüşmelerde bulunmak üzere Başkanımız ve Genel Sekreterimiz ilgili toplantıya katılarak Bosad'ın sektörel görüşleri paylaşılmıştır.
 • Ankara'da Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde kimya sektöründe ithalata bağımlılığın azaltılması, ihracatın geliştirilmesi ve küresel rekabet gücünün arttırılması kapsamında cari açığın kapatılmasına yönelik 24-25 Mart 2012 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Kimya sektörü/Boya alt kırımındaki çalıştaya Bosad Heyeti düzeyinde katılım ile destek sağlanmıştır.
 • T.C. Ekonomi Bakanlığının İKMİB ve diğer STK'lar dahilinde Reach - TAIEX "Tedarik Zinciri İçin REACH" konulu çalıştayına Genel Sekreterlik düzeyinde katılım gerçekleştirilmiştir. Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Reach Kimyasallar Projesi Açılış Seminerine Genel Sekreterlik ve Çevre Çalışma Grubu Başkanı Sn. Dr. İsmail Yiğinsu'nun da katılımlarıyla destek verilmiştir.
 • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Antalya'da gerçekleştirdiği "Reach Genel Eğitimi" seminerine Genel Sekreterliğimizce belirlenen Kansai Grubundan Sn. Sevde Seza Erdoğan katılımı sağlanmıştır.
 • paintistanbul 2012 projemiz çerçevesinde oluşturulan Heyet ile (fuar organizasyon komitesi) T.C. Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Alım Heyetleri ve genel bilgilendirme kapsamında İthalat ve İhracat Genel Müdürlükleri ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.
 • Gümrük sorunları kapsamında da Gümrükler Genel Müdürlüğü ziyaret edilmiştir.
 • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının İstanbul şubesinde "Yapı Malzemelerinde Güvenlik İşaretlemesi (Ce&G) Seminerinde" PGD Mekanizmasının Uygulama Süreci alanında Genel Sekreterliğimizce katılım sağlanmış ve teknik sunumla bilgi paylaşımında bulunulmuştur.
 • 28 Mart - 01 Nisan 2012 tarih aralığında Antalya'da yapılan PGD alanında denetimden sorumlu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının personelleri için İleri Seviyede PGD Eğitim Seminerinde, Bosad'ı temsilen Sn. Sevim Özmen Pakır, Sn. Mehmet Sıtkı Naneli ve Sn. Selma Feridunoğlu, CE ve G belge denetimleri alanında hazırlanan teknik içerikli sektör sunumlarıyla yer aldı.
 • 10-13 Nisan 2012 tarihlerinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Antalya'da gerçekleştirdiği "Reach Genel Eğitimi" seminerinin ikincisine Genel Sekreterlik tarafından belirlenen uzmanlarımızdan Sn. Lami Tiryaki'nin (DYO) katılımı sağlanmıştır.
 • 2004/42/EC direktifi ile ilgili mevzuatın Türkiye'ye uyumlaştırılması çerçevesinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile yabancı uzmanların da ortak katılımlarıyla Ankara'da düzenlenen toplantıya Genel Sekreterliğimiz ve teknik ekibimizle katılım sağlanarak sektörel görüşlerimiz paylaşıldı.
 • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/İstanbul İl Müdürlüğü ile yapılan temaslarda sektörümüze yönelik yapılan teknik denetimlerde ortaya çıkan sorunların kaldırılmasına yönelik Denetim Personeline yönelik bilgilendirme semineri Bosad Genel Sekreterliği ve Teknik Uzmanlarımızın katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.
 • T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı/Gümrük Müsteşarı Sn. Ziya Altunyaldız oluşturulan Bosad heyeti ile titanyum dioksitin gümrüklerde sektörel alanda yaşattığı sorunların görüşülmesi çerçevesinde ziyaret edildi. Sektörümüzde önemli sorun içeren ve 12.06.2012 tarihinde yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair ilgili düzenlemeyle sektörümüzün temel girdisi olan solvent ithalatında yaşanan sorunlar ve ilgili yurt içi dağıtımında yaşanan sıkıntılar dahilinde ele alınmış ve sektörel üretimin durma noktasına getiren ilgili yönetmelik kararı nezdinde Bakanlık üst düzeyde yapılan Bosad temaslarıyla sorunun kısmı çözümü sağlanarak sektörel üretim üzerindeki olumsuz etkileri giderilmiştir.
 • T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Genel Sekreterliğimizce gelen resmi bildirim çerçevesinde boyada kalite ve uygulamaları konusunda ziyaret edilerek, Başkan Yrd. Dr. Ahmet Şahin ile sektörel paylaşımlarda bulunulmuştur.
 • T.C. Kalkınma Bakanlığı, 10. Kalkınma Planı kapsamında kimya alanında ön raporların çıkarılmasına yönelik Özel İhtisas Komisyonunun toplantısına Genel Sekreterlik düzeyinde katılım ve destek sağlanmıştır.
Bosad Proje Çalışmaları
 • TOKİ Başkanlığı ile yapılan ikili görüşmeler sonucunda sektörel alanda gerçekleştirilebilecek çalışmalar kapsamında teknik uzmanlarımızın katılımlarıyla Bosad'da bir araya gelinmiştir.
 • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bosad'ın ortaklaşa yürüttüğü "Çevre Alanında Kapasite Geliştirme" Proje çalışmasının çıktıları 15 Kasım 2011 tarihinde Marriott Otel'de uzmanlarımızın, Bakanlık ve REC ile Boğaziçi Üniversitesi yetkililerinin katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda paylaşılmıştır.
 • İKMİB ve Bosad işbirliğinde yürütülmekte olan "Boya Sektörü Yurtdışı Pazarlama Projesi" kapsamında yurtdışı pazarlama stratejimizin ve 2012 yılı için hedef pazarlarımızın belirlendiği toplantılar Bosad'da gerçekleştirilmiştir.
 • paintistanbul 2010'un ardından oluşturulan paintistanbul 2012 Fuar Organizasyon Komitesi ve Kongre Bilimsel Kurulu'nun 2 yıl süren çalışmaları sonucunda 13-15 Eylül 2012 tarihleri arasında paintistanbul 2012 gerçekleşmiştir. paintistanbul 2012 Boya Sanayi, Hammadde ve Yardımcı Maddeler Fuarı CNR Expo Fuar Merkezi'nin 1 ve 3 numaralı Hall'lerinde gerçekleşirken eş zamanlı Kongre ise WOW Hotels & Convention Center'da gerçekleşmiştir. Uluslararası alanda konularında uzman NürnbergMesse ve Vincentz Network'ün katkılarıyla paintistanbul 2012 etkinliği Bosad'ın bölgemizin bir üretim ve çekim merkezi olma hedefiyle paralel olarak gerçekleşmiştir.
Bosad'ın Sivil Toplum Kuruluşları İle Çalışmaları
 • ISO'da Kimyasal Ürünlerin İmalatı ve Plastik ve Kauçuk İmalatı sektörlerinin dış ticaret, teşvik, uluslararası doğrudan yatırım alanlarındaki sorunlarına yönelik toplantıya Genel Sekreterlik düzeyinde katılım sağlanmıştır. Ayrıca Ekonomi Bakanı Sn. Zafer Çağlayan'ın da katılımlarıyla 2011 yılı II. Meslek Komiteleri " Türk Sanayinin Üretim ve İhracat Yapısında Değişiklik Stratejisi" başlıklı ortak toplantısına Genel Sekreterlik düzeyinde katılım sağlanmıştır. ISO'da " İstanbul'da Sanayinin Yerleşimi" konusunda Kimyasal Ürünlerin İmalatı ile Plastik ve Kauçuk Ürünlerinin İmalatı alanındaki sektörel sorun ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği toplantıya Genel Sekreterlik düzeyinde katılım sağlanmıştır.
 • ITO'da Hazır Ambalaj Teknik Komite toplantısının 14. gerçekleştirilmiş olup, katılım Bosad Genel Sekreterliğince sağlanmıştır.
 • 2011 Kimya yılı çerçevesinde Conrad İstanbul Hotel'de düzenlenen sektörel basın toplantısına Başkanımız Sn. Ahmet Faik BİTLİS katılmıştır.
 • TKSD merkezinde 2012 yılında Mersin'de düzenlenmesi planlanan Kimya Sanayi Şurası çerçevesinde yapılan toplantılara Genel Sekreterlik olarak katılım sağlanarak gerekli katkılar sağlanmış, görüşme ve program üzerine değerlendirilmiştir.
 • TOBB/Ankara'da Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Türkiye Kimya Sanayi Meclisi Teknik Komite toplantısına Genel Sekreterliğimiz ve teknik heyetimiz katılımda bulunarak, T.C. Sağlık ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile ilgili alandaki teknik gelişmelerin paylaşımında bulunmuşlardır.
 • TOBB/İstanbul-Levent'de Kimya Sanayi Meclisi Genel Sekreterler toplantısına katılım sağlanmış olup, sektörel bilgi paylaşımı gerçekleştirilmiştir. TOBB/ Levent'de Kimya Sanayi Meclisi Genel Sekreterleri ve teknik ekibimizle birlikte 5898 sayılı uçucuların insan sağlığına etkileri kanunu çerçevesindeki toplantıya katılım gerçekleştirilmiş ve sektörel paylaşımlar gerçekleştirilmiştir.
 • TOBB/Ankara'da Kimya Sektör Meclisi üyeliğimiz kapsamında " Yeni Teşvik Sistemi ve Sektör Özelindeki Uygulamalar" alanında gerçekleştirilen toplantıya Genel Sekreterliğimizin katılım ve desteği sağlanmıştır.
 • TOBB/Ankara'da Türkiye Kimya Sanayi Meclisi üyelerinin katılımları ve T.C. Ekonomi Bakanlığı nezdinde GİTES Raporu ve Eylem Planı ile Kimya Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planları kapsamında düzenlenen toplantıya Genel Sekreterlik düzeyinde katılım ve destek sağlanmıştır. TOBB/ Kimya Sanayi Meclisi çalışmalarına Bosad olarak Genel Sekreterlik düzeyinde katılım ve destek sağlanarak, özellikle Kimya Sanayi Strateji Belgesi ve Devlet yardımları konusundaki çalışmalara mesleki katılımımız devam etmektedir.
 • EBSO'da (Ege Bölgesi Sanayi Odası) 3521 Grubunda - Boya, Vernik ve Reçine İmalatı Kriteri (Kapasite Raporu) konusunda Ege bölgesindeki üreticilerin ve Genel Sekreterliğimizin katılımları ile gerçekleştirilen toplantıda kapasite raporu hakkında ortak görüş oluşturulmuştur.
 • SEDEFED'in Kimya Sektörü Rekabet Gücü başlığı altında düzenlediği Türkiye'nin Kimya Sektöründe Atılımcı Sonuçlar Elde Edebilmesi için izlemesi gereken stratejilerin tartışıldığı toplantıya Genel Sekreterlik düzeyinde katılım ve destek sağlanmıştır.
 • Kiplas'da kimya sektörü alanında kurulması hedeflenen Vakıf çalışmaları dahilinde Vakıf Senedi ve Vakfın kuruluş işlemleri konusundaki sektörel toplantıya katılım sağlanmıştır.
 • İKMİB’in düzenlediği AR-GE Proje Pazarı Danışma Kurulu toplantılarına Bosad olarak Genel Sekreterlik düzeyinde katılım ve mesleki katkılar sağlanmıştır. ve 27-28 Aralık 2011 tarihlerinde gerçekleşen AR-GE Proje Pazarı Genel Sekreterlik düzeyinde katılım ve destek sağlanmıştır. İKMİB’in aynı konudaki çalışmalarına yönelik toplantılarına 2012 yılında da destek ve katılım Genel Sekreterlik düzeyinde sağlanmıştır. Ayrıca İKMİB'de gerçekleştirilen KSP Genel Sekreterler toplantısına Bosad adına katılım sağlanmıştır. İKMİB ile Bosad ve sektör üyelerimizin ortak katılımlarıyla gerçekleştirilen Boya Sektörü Yurtdışı Pazarlama Takımı projesi toplantıları Bosad’da gerçekleştirilmiştir ve Kasım ayı içerisinde tamamlanma aşamasına gelmiştir. İKMİB merkezinde Kimya Sektör Platformu Genel Sekreter ve Başkanlarının katılımlarıyla ortak düzenlenen toplantıda 2013 yılı Şurası ve İTO ile gerçekleştirilecek toplantıda ele alınacak diğer sektörel konuların değerlendirilmiştir. Ardından İTO Başkanı Sayın Murat Yalçıntaş ile KSP Başkanları ortak toplantısını İTO merkezinde 2013 yılı Şuranın desteklenmesi ve sektörel alanda yaşanan gelişmelerin paylaşılması çerçevesinde yapılmıştır.
Bosad'ın Diğer Mesleki Çalışmaları
 • Bosad ve Alman Boyacılar Birliği (VdL) ile yapılan resmi temaslar 20-21 Şubat 2012 tarihlerinde Bosad Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Faik Bitlis, Bosad Yönetim Kurulu Bşk. Vekili Sn. Ahmet Yiğitbaşı ve Bosad üyesi Sn. Hakan Ünel’den oluşan heyet ile gerçekleştirilmiştir.
 • İTO'nun desteği ile İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu tarafından "Dünyanın 7. Kongre Şehri" konumuna yükselen "İstanbul'un Kongre Elçisi Olun" programı çerçevesinde Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Ahmet Faik BİTLİS'e plaket verilen törene Başkanlık düzeyinde katılım sağlanmıştır.
 • DELOİTTE Danışmanlık firması yetkilileri Bosad’da Türk Ticaret Kanunu yeni düzenlemeleri çerçevesinde üyelerimizin geniş katılımı ile toplantısını gerçekleştirmiş, sektörel alandaki gelişmeler TTK dahilinde değerlendirilmiştir.
 • 25-26 Nisan 2012 tarihlerinde T.C. Ekonomi Bakanlığının "Tedarik Zinciri İçin Reach" konulu TAIEX Çalıştayına Genel Sekreterlik olarak katılım sağlanmış, paylaşımlarda bulunulmuştur.
 • 02-03 Mayıs 2012 tarihleri aralığında Mersin'de "VI. Kimya Endüstrisi Gelişim Şurası" düzenlenmiş olup, Genel Sekreterlik ve Başkanlık düzeyinde katılım sağlanmıştır.